Pol Maceira Duch

Pol Maceira Duch és professor associat del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Ha impartit docència relacionada amb els conflictes i problemes socials, les tècniques d’investigació social i la sociologia de la seguretat i del risc als graus de Sociologia i Ciències Polítiques i de l’Administració.

Les seves àrees d’interès i estudi són la desigualtat social, l’Estat de benestar i la immigració. Actualment també és doctorand de Sociologia a la Universitat de Barcelona. El seu projecte de tesi se centra en l’evolució de la percepció social de la immigració en perspectiva comparada i evolutiva a diversos països europeus.